Terrorsiktet anker videre

Lagmannsretten har forkastet anken om varetektsfengsling fra terrorsiktede David Jakobsen (31). Nå anker han videre til Høyesterett.