Avinor vil fryse flyavgiftene

Nedgangen i flytrafikken gjør at Avinor ønsker å beholde luftfartsavgiftene på dagens nivå også neste år.