Forsvaret beklager upresis skaderapport

Forsvaret hevder at bare seks nordmenn ble alvorlig skadd i utenlandsoperasjoner i fjor. Tellingen er gjort av lekfolk uten medisinsk kompetanse.