Vurderer hele Gjenopptakelseskommisjonen

Justisdepartementet går for tiden gjennom alle sider ved Gjenopptakelseskommisjonen.