Meklingen i gang for vekterne

Dersom meklingen for drøyt 4.000 vektere ikke fører fram, vil flyplasser bli stengt og oljeindustrien rammet.