Foreldre flytter for å unngå barnevernet

Barn som lever med vold og misbruk i hjemmet, blir flyttet fra kommune til kommune av foreldre som vil slippe unna barnevernet.