Vil forby omskjæring av gutter

Gutter som blir omskåret, påføres helt unødig lidelse og risiko, mener Rådet for legeetikk. Flere leger ber nå om forbud.