Norden vil lære av rakett-Norge

Øvrige nordiske land er svært interessert i Norges erfaringer med restriksjoner på bruk av fyrverkeri. Så langt er det registrert betydelig nedgang i alvorlige personskader etter nyttårssalutten.