Norsk luftrom berøres ikke av kraftig askesky

Norge går trolig igjen klar av askeskyer fra Island. En liten tunge har beveget seg nær kysten, men fram mot lørdag og søndag regner ikke Avinor at den vil få noen betydning for aktiviteten i norsk luftrom.