• F.v. administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, meklingsmann Nils Dalseide, riksmeklingsmann Kari Gjesteby og forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet før møtet mellom partene i lønnsoppgjøret hos Riksmeklingsmannen tidligere i år. Morten Holm, Scanpix

Ingen streik i Fellesforbundet

Fellesforbundets medlemmer stemte ja med stort flertall ved tre uravstemninger over forslag til ny lønnsavtale.