• 1000 flere skal sendes hjem fra Norge. Jarle Aasland

Stoltenberg: 1000 flere skal sendes hjem

Regjeringen setter av 90 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å øke antallet hjemsendelser av innvandrere uten lovlig opphold i Norge.