Duket for muslimsk skole i Oslo

Den private, muslimske Fredsskolen får starte opp i Oslo fra høsten av. Klagen fra kommunen er avvist av Kunnskapsdepartementet.