All avkorting av alderspensjon fjernet

Regjeringen la fredag fram et lovforslag om å oppheve avkortingsreglene for 69-åringer fra 1. januar 2010.