Vest Tank: - Vi hadde tillatelse til å motta avfallet

Ledelsen i Vest Tank mener de hadde nødvendige tillatelser for å motta og behandle avfallet som førte til en kjempeeksplosjon i tankanlegget i Sløvåg i Gulen i mai 2007.