Kvitt lakseparasitter i Rana etter 30 år

Rana-regionen er nå fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris etter den største aksjonen for parasittbekjempelse som er gjennomført i Norge.