Færre bønder slutter i yrket

Veksten i antall bønder som slutter i yrket flater ut. Foreløpige tall viser at 46.513 bruk søkte om produksjonstilskudd nå i høst. Det er 776 færre enn i fjor og tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent.