Flest på uføretrygd i små kommuner

Landets 50 minste kommuner har en uføreandel på 14,3 prosent. For de 50 største kommunene er uføretallet på 10,8 prosent av yrkesaktiv befolkning.