Færre HSH-bedrifter nedbemanner

Stadig færre bedrifter i varehandel og privat tjenesteyting har planer om ytterligere nedbemanning.