Hanssen og Brustad tar over

Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og Sylvia Brustad (Ap) vil inntil videre bestyre henholdsvis Arbeids— og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.