- Ingen fredsforkjemper

Begrunnelsen for årets fredspris er delvis i tråd med Nobels testamente, mener jurist og fredsaktivist Fredrik S. Heffermehl. Men noen fredsforkjemper vil han ikke kalle Obama.