Oljeutslipp gir langvarige skader

Strendene som er rammet av oljesøl fra havaristen Full City er sårbare og det kan ta opptil 15 år før naturen er tilbake til det normale.