• Idas sak «skal bidra til å sette en standard for hvordan et godt tilsyn skal gjennomføres,» sier Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen (andre venstre). Her med helse- og omsorgsminister Bent Høie under framleggingen av granskingsrapporten. Siv Dolmen

Skal undersøke alle barnevernsinstitusjonene i landet

I kjølvannet av Glassjenta-saken varsler Helsetilsynet tilsyn ved alle landets barnevernsinstitusjoner. Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover økt rettssikkerhet for utsatte barn.