• Store nedbørsmengder og rask snøsmelting i fjellet har ført til flom flere steder på Østlandet, som her ved en flomstor Glomma ved Fetsund lenser lørdag ettermiddag. NTB Scanpix

Sikrer seg mot flomskader i lavlandet

Mens det var dramatisk da flommen herjet lenger nord, står det om å redde verdier når vannmassene fra fjellet og Gudbrandsdalen nå fosser inn over lavlandet.