Spesialenheten etterforsker mulige tjenestefeil fra politiet i Baneheia-saken

Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning for mulige tjenestefeil fra politiet i forbindelse med gjenopptakelsen av Baneheia-saken.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Etterforskningen skal avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

– Ved Oslo politidistrikts nye etterforskning av saken, kom det fram at Jan Helge Andersen har hatt en tidligere straffesak som ble etterforsket i 2009 og som det ikke var opplyst om fra Agder politidistrikt ved forberedelsen av gjenopptakelsesbegjæringen. Det ble i stedet uttrykt at det ikke forelå opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg mot voksne eller barn, kommer det fram i pressemeldingen.

– Alle forhold må belyses

– Vi mener det er riktig med en slik etterforskning i en så alvorlig sak som Baneheia-saken, der alle forhold må belyses – også dette. Det er viktig for legitimiteten, sier politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt til TV 2.

Etterforskningen består blant annet i å gjennomføre avhør og innhente dokumentasjon. Etterforskningen antas ferdig i første halvdel av september 2022, og saken vil deretter bli oversendt til Sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse.

– På høy tid

Gjenopptakelseskommisjonen vedtok i 2021 å gjenåpne Baneheia-saken.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier at det er på høy tid at Spesialenheten blir koblet inn.

– Vi ser fram til å se konklusjonene fra etterforskningen. Vi har ikke vært kjent med at Spesialenheten har startet denne etterforskningen, før pressemeldingen kom. Det er ikke noe som er initiert fra vår side, sier Sjødin til Aftenposten.

Publisert: