• Jan Tore Glenjen

Bedre skoleresultater med trivsel

Unge som opplever at de har det bra i livene sine, gjør det også bedre på skolen, kommer det fram i en ny rapport.