Homsedebatt er en maktkamp i Kirken

Homofili-debatten etter ansettelsen av den homofile Jens Torstein Olsen som kapellan i Majorstua menighet i Oslo, er blitt et spørsmål om hvem som bestemmer i Den norske kirke.