• I fjor på denne tida var nesten 280 sauer drept av ulv. I år er det bare registrert at ulv står bak 55 tap, en nedgang på nesten 80 prosent. Irene Karin Vika

Færre sauer tas av rovdyr