Regjeringen vil forby tipakningen

Regjeringen foreslår endringer i tobakksskadeloven som blant annet innebærer en bevillingsordning for tobakkssalg og forbud mot salg av tipakningen.