Vil informere om vikeplikt for syklister

Samferdselsdepartementet ber Vegdirektoratet gjennomføre en holdningskampanje om vikepliktsreglene, rettet mot syklister og bilister.