Enighet mellom LO og NHO

Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO er i havn, og NHO og seks forbund i YS er også enige. Men tilleggene som er forhandlet fram, kan fjernes i de lokale forhandlingene.