• Liv Signe Navarsete vil gjøre det dobbelt så dyrt å kjøre uten bilbelte. Lars Idar Waage

Vil doble gebyret for bilbelteslurv