Utdanningsdirektoratet kan stenge Gran Canaria-skole

Utdanningsdirektoratet mener at Den norske skolen på Gran Canaria uriktig har tilegnet seg statstilskudd og skolepenger. Skolen kan risikere å måtte stenge.