Politiet skjerper kampen mot menneskehandel

Kriminalpolitisentralen (Kripos) innleder i disse dager et prosjekt for å kartlegge og avdekke handel med kvinner og barn.