Høyesterett behandler ikke ankene til Jahr og Kvisler

Høyesterett vil ikke behandle ankene fra Joe Erling Jahr og Ole Nicolai Kvisler som er dømt for drapet på Benjamin Hermansen.