Helikopter nødlandet

Et helikopter ble stående i to døgn på helikopterdekket på plattformen Tor i Ekofisk-feltet.