Flertall for færre skoleår

Regjeringen kan regne med flertall i Stortinget dersom den går inn for å kutte grunnskolen med et år. Etter Frps mening er ni år på skolebenken nok.