- Ikkje på offensiven

Forskningsleiar Hilmar Rommetvedt ved Rogalandsforskning trur ikkje at meiningsmålingane frå november innleiar ein fallande tendens for Framstegspartiet.