Flere lokkes til Stavanger

Stavanger vil ha flere kongresser og konferanser lagt til regionen. I går ble det gjort et framstøt i Oslo for å trekke flere folk sørvestover.