Dykkerkompetansen forvitrer

Bare fem norske dypdykkere er fast ansatt i norske selskaper. Resten må jobbe som frilansere.