Hans B. Skaset sa opp

Hans B. Skaset går på dagen som ekspedisjonssjef iKulturdepartementets idrettsavdeling, skriver Aftenposten.