Grønn By med nasjonal konferanse om miljøgift

STAVANGER: På vårparten vil det bli arrangert en nasjonal konferanse om miljøgifter på havbunnen. I Stavanger. Det er Grønn By med en rekke samarbeidspartnere innen både privat og offentlig virksomhet som på denne måten legger bredsiden til.