Jernbaneverket trues med dagbøter

Arbeidstilsynet truer Jernbaneverket med dagbøter og politianmeldelse hvis det ikke snarest innføres flere barrierer mot menneskelig svikt på Rørosbanen.