Overskudd for AS Norge

Statsregnskapet for 1999, som ble lagt fram i går, viser et overskudd på 39,9 milliarder kroner. I tillegg er petroleumsfondet nå verdt 220, 8 milliarder kroner.