Fylkeskommunene blir fortsatt sykehuseiere

Fylkeskommunene kommer etter alt å dømme til fortsatt å være sykehuseiere. I Stortinget er det flertall for den forrige regjeringens forslag om at sykehusene skal gjøres til kommunale sykehusselskap, eid av fylkeskommunen som i dag.