Katastrofe for Stjernelaks

Dersom en av de to ferjene til Helgøy blir fjernet, betyr det rett og slett katastrofe for Stjernelaks, sier Daniel Nedrebø.