TV 2: Regjeringen villig til å flytte på 5 milliarder kroner

Den siste budsjettskissen regjeringen har lagt fram for KrF og Venstre, innebærer omprioriteringer på 5 milliarder kroner, ifølge TV 2.