Partene i lærerstreiken enige om nytt møte

Det er enighet mellom partene i lærerstreiken om å møtes på nytt, men foreløpig er tidspunkt for møtet ikke satt.