Nær 300 boliger på Mariero

To større tomter på Mariero skal bli boligområder. På en tredje blir det antakelig forretningsbygg med noen få leiligheter på toppen.