Full gjennomgang av HVPU-reformen

En enstemmig helse— og sosialkomité på Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg for å vurdere resultatene av HVPU-reformen fra 1991.