Full gjennomgang av HVPU-reformen

En enstemmig helse— og sosialkomité på Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg for å vurdere resultatene av HVPU-reformen fra 1991.

Publisert: Publisert:
  • Ntb
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Stortingskomiteen mener utredningen også må vurdere aktuelle tiltak for å bedre livsvilkårene til psykisk utviklingshemmede. Innstillingen kommer som et resultat av et representantforslag fra Venstre.

— Manglende politisk oppfølging av reformen og manglende prioriteringer i kommunene har skapt en vanskelig situasjon for mange brukere, pårørende og ansatte, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Savner strategi

Skei Grande er godt tilfreds med at helse- og sosialkomiteen nå støtter forslaget gjennom sin innstilling som skal opp for Stortinget 6. desember.

— Intensjonene med reformen var god, men det har manglet en overordnet og langsiktig strategi for multifunksjonshemmede og deres pårørende, sier hun.

SVs Karin Andersen slutter helhjertet opp om initiativet og sier en slik gjennomgang er noe hun har jobbet for lenge.

— Vi må skaffe oss en skikkelig oversikt over levekårene til utviklingshemmede. Samfunnet har på mange måter glemt denne gruppen. Det er altfor mange som går uten et skikkelig dagtilbud, og altfor mange som kunne ha jobbet, men som ikke får mulighet til det, sier hun til NTB.

Institusjoner

HVPU står for helsevern for psykisk utviklingshemmede. Ansvarsreformen, som den også kalles, innebar blant annet nedleggelse av institusjoner og overføring av ansvar fra fylkeskommunene til kommunene.

Stikk i strid med intensjonene i reformen fra 20 år tilbake, mener Karin Andersen å se klare tegn på at institusjonene er på vei tilbake.

— Det begrunnes organisatorisk ved at det blir greiere for kommunene sånn. Men det som oppfattes som enklere i øyeblikket, fratar folk med utviklingshemminger retten til et selvstendig liv. Det må stoppes, og det er partiene på Stortinget nå enige om, sier hun.

Eie selv

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) ga tidligere i høst uttrykk for lignende bekymringer, og brukte begrepet «re-institusjonalisering» om økningen i tallet på store bofellesskap for utviklingshemmede.

Overfor NTB varslet Sp-lederen at flere utviklingshemmede skal få eie boligen sin selv. Regjeringen vil legge til rette for dette gjennom en egen stortingsmelding om boligpolitikk som kommer til våren.

— Utviklingshemmede har stabile inntekter. Med hjelp fra Husbanken vil de fint klare å eie egen bolig, anfører Navarsete.

En rapport fra NTNU i Trondheim peker på at andelen utviklingshemmede i store bofellesskap har økt kraftig siden 2001. Dette er nå den dominerende boformen blant dem som har fått ny bolig etter år 2000. Bosituasjonen er bare ett av flere forhold som bekymrer Stortinget. I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen pekes det også på manglende selvbestemmelse, fravær av fritidsaktiviteter og utstrakt bruk av tvang og makt. (©NTB)

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Gjestene vil aldri i si levetid gløyma bryllaupet til Kjersti og Stian Sletten frå Sandnes

  2. Steinar var veldig ensom. Løsningen han valgte, fikk mye større konsekvenser enn han hadde ant.

  3. Leter etter John Olav med full styrke

  4. Her har hytte­salget doblet seg i sommer

  5. Publikum lå strekk ut på hver sin matte

  6. Full børs Bryne – EIK: To spillere skilte seg ut